Đề Kiểm Tra HK1 Lịch Sử 10 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án-Đề 8

0
2180

Đề kiểm tra HK1 Lịch sử 10 Kết nối tri thức có đáp án-Đề 8 được soạn dưới dạng file Word và PDF gồm 3 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

A/ TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm).

Câu 1. Lê-ô-na đờ Vanh-xi là một nhà danh họa, nhà điêu khắc nổi tiếng trong thời kì

A. phương Đông cổ đại. B. văn hóa Phục hưng

C. phương Tây hiện đại. D. cổ đại Hy Lap – La Mã.

Câu 2. Đấu trường Cô-li-dê là thành tựu của người Hy Lạp – La Mã cổ đại trên lĩnh vực

A. hội họa. B. kiến trúc. C. xây dựng D. điêu khắc.

Câu 3. Nội dung nào sau đây không được xem là biện pháp để bảo tồn và phát huy tốt hơn giá trị của di sản văn hóa

A. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa.

B. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

C. Phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn di sản.

D. Làm mới lại các di sản văn hóa đang bị xuống cấp.

Câu 4. Nội dung nào sau đây là nhiệm vụ của Sử học?

A. Nghiên cứu, học tập và dự báo. B. Nhận thức, giáo dục và dự báo.

C. Giáo dục, khoa học và dự báo. D. Nhận thức, khoa học và giáo dục.

Câu 5. Người Hi Lạp-La Mã cổ đại đã có hiểu biết về Trái Đất và hệ Mặt Trời như thế nào

A. Trái Đất có hình quả cầu và Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.

B. Trái Đất có hình đĩa dẹt và Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.

C. Trái Đất có hình đĩa dẹt và Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất.

D. Trái Đất có hình quả cầu và Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất.

Câu 6. Năm 776 TCN, tại đền thờ thần Dớt ở Ô-lim-pi-a (Hy Lạp) đã diễn ra sự kiện nào sau đây?

A. Chính quyền La Mã chính thức công nhận Cơ Đốc giáo.

B. Các cuộc đấu tranh của nô lệ và dân nghèo bùng nổ.

C. Đại hội Ô-lim-píc đầu tiên được tổ chức

D. Đại hội thể thao Pa-na-thê-nai-a tại A- ten.

Câu 7. Khái niệm nào sau đây là đúng về Sử học?

A. Sử học là khoa học nghiên cứu về tiến hóa của con người.

B. Sử học là khoa học nghiên cứu về văn hóa của con người.

C. Sử học là khoa học nghiên cứu về hoạt động của con người.

D. Sử học là khoa học nghiên cứu về quá khứ của con người

Câu 8. Về nghệ thuật, người Hy Lạp – La Mã cổ đại đã đạt được những thành tựu rực rỡ nào dưới đây?

A. Xây chùa. B. Sân khấu. C. Kiến trúc. D. Dân gian.

Câu 9. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về khái niệm văn minh?

A. Văn minh là sự tiến bộ về vật chất và tinh thần.

B. Văn minh là sự chuyển hóa thành công từ vượn thành người

C. Văn minh là sự phát triển rất cao về giáo dục và văn hóa.

D. Văn minh là sự đi đầu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ.

Câu 10. Ngành nào sau đây đã góp phần thúc đẩy việc bảo vệ di sản văn hóa, di tích lịch sử của các quốc gia?

A. Dịch vụ. B. Kiến trúc. C. Kinh tế. D. Du lịch.

Câu 11. Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, khi tiếp thu những thành tựu văn hóa nhân loại, đòi hỏi chúng ta phải

A. sáng tạo, đổi mới và điều chỉnh. B. chủ động tiếp thu có chọn lọc

C. chú trọng văn hóa phương Tây. D. tiếp thu một cách toàn diện.

Câu 12. Năm 1784, Giêm Oát (Anh) đã

A. chế tạo thành công đầu máy xe lửa nước. B. phát minh ra máy dệt chạy bằng sức

C. phát minh ra máy hơi nước D. sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni.

Câu 13. Một trong những thành tựu quan trọng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) là

A. đầu máy xe lửa. B. máy hơi nước.

C. bóng đèn sợi đốt trong. D. con thoi bay.

Câu 14. Ở thế kỉ XVIII, những tiến bộ về kĩ thuật ở Anh chủ yếu diễn ra trong các ngành nào sau đây?

A. Dệt, luyện kim và giao thông vận tải. B. Ngành luyện kim, khai thác mỏ và dệt.

C. Dệt, luyện kim và phát minh máy móc. D. Khai thác mỏ, dệt và giao thông vận tải.

Câu 15. Một trong những hệ quả tiêu cực của các cách mạng công nghiệp thời cận đại là

A. cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản.

B. sự ra đời của nhiều trung tâm công nghiệp mới

C. những chuyển biến lớn lao trong đời sống văn hóa.

D. nông nghiệp chuyển sang phương thức chuyên canh.

B/ TỰ LUẬN ( 5.0 điểm).

Câu 1. Nêu những nội dung cơ bản văn hoá thời kì phục hưng ? ( 2 điểm )

Câu 2. Trình bày những thành tựu cơ bản của cách mạng cộng nghiệp lần thứ nhất ? cách mạng công nghiệp đã tạo ra một số tác động tiêu cực như thế nào cho nhân loại? (3điểm)

ĐÁP ÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1. B 6. C 11. B
2. B 7. D 12. C
3. D 8. C 13. C
4. B 9. A 14. A
5. D 10. D 15. A

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Nêu những nội dung cơ bản văn hoá thời kì phục hưng :

-Văn học : đạt thành tựu trên 3 lĩnh vực thơ ,tiểu thuyết ,kịch tiếng Sếch –xpia

– Hội hoạ ,kiến trúc ,điêu khắc : điêu khắc thời kì phục hưng bắt đầu từ Italia,tiểu biểu nhất là : Lê –ô –na đờ Vanh –xi kiến trúc vương cung thánh đường phê –rô,nhà thờ thánh(ở pi-tơ va –ti-căng)

– kỉ thuật : có nhiều tiến bộ nghành luyện kim ,khai mỏ,đóng tàu ,chế tạo vũ khí

-Tư tưởng : triết học duy vật ,đề cao giá trị con người ,quyền tự do cá nhân…

Giai cấp tư sản chống lại phong kiến lỗi thời

Câu 2. Thành tựu cơ bản của cách mạng cộng nghiệp lần thứ nhất -1773 con thoi bay( Giôn cay )

-1769 máy kéo sợi chạy bằng sức nước năng suất tăng 14 lần

-1784 máy hơi nước Giêm Oát là phát minh quan trọng nhất – Tiến bộ kĩ thuật: ngành dệt, luyện kim và giao thông vận tải

– Cách mạng công nghiệp Anh lan sang các quốc gia châu Âu và Mỹ.

+ Mỹ: 1907 Tàu thủy chạy bằng hơi nước (Rô-bớt Phơn-tơn)

+ Bỉ: Đầu TK XIX, quá trình công nghiệp hóa diễn ra.trọng tâm luyện kim

+ Pháp: Giữa TK XIX, trở thành nước công nghiệp.

Cách mạng công nghiệp đã tạo ra một số tiêu cực và thảm hoạ nhân loại như :

– Ô nhiễm môi trường

– Bóc lột lao động trẻ em phụ nữ

– Sự xâm chiếm và tranh giành thuộc địa

– Thảm hoạ vũ khí hạt nhân, động đất ,sóng thần ,lũ lụt ,dịch bệnh

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN
Đề Kiểm Tra HK1 Lịch Sử 10 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án-Đề 8
Bài trướcĐề Kiểm Tra Cuối HK1 Hóa 10 Chân Trời Sáng Tạo Có Đáp Án-Đề 9
Bài tiếp theoĐề Kiểm Tra Cuối HK1 Môn Hóa 10 Chân Trời Sáng Tạo Có Đáp Án-Đề 10
de-kiem-tra-hk1-lich-su-10-ket-noi-tri-thuc-co-dap-an-de-8Đề kiểm tra HK1 Lịch sử 10 Kết nối tri thức có đáp án-Đề 8 rất hay. Các bạn tham khảo và ôn tập chuẩn bị cho kỳ kiểm tra cuối học kỳ 1 sắp đến.
Nhận thông báo qua email
Thông báo cho
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments