Đề Kiểm Tra Cuối HK1 Lịch Sử 10 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án-Đề 7

0
2418

Đề kiểm tra cuối HK1 Lịch sử 10 Kết nối tri thức có đáp án-Đề 7 được soạn dưới dạng file Word và PDF gồm 3 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1. Đối tượng nghiên cứu của Sử học là

A. quá trình tiến hóa của loài người.

B. toàn bộ quá khứ của loài người.

C. quá trình phát triển của loài người.

D. những hoạt động của loài người.

Câu 2. Nền văn minh nào sau đây ở phương Đông đã thể hiện rõ nét mối liên hệ về tri thức, khoa học, kĩ thuật giữa phương Đông và phương Tây thời cổ – trung đại?

A. Văn minh Ai Cập. B. Văn minh Lưỡng Hà.

C. Văn minh Trung Hoa. D. Văn minh Ấn Độ.

Câu 3. Một trong những cơ sở khoa học để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa là giá trị

A. kinh tế, xã hội. B. lịch sử, địa lí.

C. kinh tế, thương mại. D. lịch sử, văn hóa.

Câu 4. Lịch sử được hiểu theo những nghĩa nào sau đây?

A. Là việc tái hiện lại lịch sử và học tập lịch sử suốt đời.

B. Lịch sử được con người nhận thức và hiểu biết lịch sử.

C. Hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức.

D. Hiện thực lịch sử và trí thức của con người về lịch sử.

Câu 5. Quốc gia nào sau đây được gọi là “Quê hương của những tôn giáo lớn trên thế giới”?

A. Ai Cập. B. La Mã. C. Trung Quốc. D. Ấn Độ.

Câu 6. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về khái niệm văn minh?

A. Văn minh là sự đi đầu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ.

B. Văn minh là sự chuyển hóa thành công từ vượn thành người.

C. Văn minh là sự phát triển rất cao về giáo dục và văn hóa.

D. Văn minh là sự tiến bộ về vật chất và tinh thần.

Câu 7. Một trong bốn phát minh lớn của người Trung Hoa vào thời cổ-trung đại mà thế giới vẫn còn tiếp tục sử dụng đến ngày nay là

A. toán hình. B. số không (0).

C. thuyết nguyên tử. D. kĩ thuật làm giấy.

Câu 8. Học tập và nghiên cứu lịch sử đưa đến cho con người cơ hội nào sau đây?

A. Cơ hội về nghề nghiệp mới. B. Cơ hội về tương lai mới.

C. Trở thành nhà quân sự lỗi lạc. D. Trở thành nhà chính trị gia.

Câu 9. Phát minh kĩ thuật nào sau đây trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (thế kỉ XVIII – XIX) đã tạo ra bước chuyển căn bản trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa?

A. Máy hơi nước. B. Máy kéo sợi Gien-ni.

C. Máy kéo sợi chạy bằng sức nước. D. Máy tính điện tử.

Câu 10. Đặc điểm nổi bật của quá trình hình thành và phát triển của triết học Hy Lạp – La Mã cổ đại là

A. ra đời và phát triển trong bối cảnh các cuộc đấu tranh của nô lệ.

B. cuộc đấu tranh giữa hai trường phái chủ nghĩa duy vật và duy tâm.

C. quê hương của nhiều nhà triết học nổi tiếng của phương Tây.

D. nền tảng cho nhiều thành tựu về tư tưởng, tri thức phương Tây.

Câu 11. Năm 776 TCN, tại đền thờ thần Dớt ở Ô-lim-pi-a (Hy Lạp) đã diễn ra sự kiện nào sau đây?

A. Chính quyền La Mã chính thức công nhận Cơ Đốc giáo.

B. Đại hội thể thao Pa-na-thê-nai-a tại A- ten.

C. Các cuộc đấu tranh của nô lệ và dân nghèo bùng nổ.

D. Đại hội Ô-lim-píc đầu tiên được tổ chức.

Câu 12. Hệ chữ cái La-tinh và hệ chữ số La Mã là thành tựu của cư dân cổ

A. Lưỡng Hà. B. Hy Lạp – La Mã. C. Ấn Độ. D. Trung Quốc.

Câu 13. Lịch sử được con người nhận thức không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Mức độ phong phú của thông tin sử liệu.

B. Những điều kiện không gian, địa lí.

C. Điều kiện và phương pháp để tìm hiểu.

D. Nhu cầu và năng lực của người tìm hiểu.

Câu 14. Ở thế kỉ XVIII, những tiến bộ về kĩ thuật ở Anh chủ yếu diễn ra trong các ngành nào sau đây?

A. Khai thác mỏ, dệt và giao thông vận tải.

B. Ngành luyện kim, khai thác mỏ và dệt.

C. Dệt, luyện kim và phát minh máy móc.

D. Dệt, luyện kim và giao thông vận tải.

Câu 15. Điều cốt lõi trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa là phải đảm bảo tính

A. nguyên trạng. B. hiện đại. C. nhân tạo. D. hệ thống.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm).

Kể tên 2 di sản văn hóa của tỉnh Quảng Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. Em hãy đề xuất những biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị 2 di sản văn hóa trên?

Câu 2 (3 điểm).

Em hãy trình bày thành tựu của văn minh Ai Cập thời kì cổ trung đại trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo và chữ viết ?

Trong vai một hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu với khách du lịch về Kim Tự Tháp – một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của nền văn minh Ai Cập cổ – trung đại.

—— HẾT ——

ĐÁP ÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 B 6 D 11 D
2 C 7 D 12 B
3 D 8 A 13 B
4 C 9 A 14 D
5 D 10 B 15 A

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Kể tên 2 di sản văn hóa của tỉnh Quảng Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. Em hãy đề xuất những biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị 2 di sản văn hóa trên?

– 2 di sản văn hóa của tỉnh Quảng Nam được UNESCO ghi danh làDi sản văn hóa thế giới đó là: Đô thị cổ Hội an và Thánh địa Mỹ sơn

– Biện pháp đề xuất: Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo tồn, quảng bá di sản, tăng cường các biện pháp bảo vệ di sản, đầu tư cơ sở vật chất…

Câu 2. Em hãy trình bày thành tựu của văn minh Ai Cập thời kì cổ trung đại trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo và chữ viết?

Trong vai một hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu với khách du lịch về Kim Tự Tháp – một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của nền văn minh Ai Cập cổ – trung đại.

* Em hãy trình bày thành tựu của văn minh Ai Cập thời kì cổ trung đại trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và chữ viết?

– Tín ngưỡng, tôn giáo:

+ Sùng bái đa thần và thờ linh hồn người chết

+ Thờ phổ biến là thần Mặt trời, thần Mặt trăng…

– Chữ viết :

+ Sáng tạo ra một trong những hệ thống chữ viết cổ nhất thế giới là chữ tượng hình từ khoảng hơn 3000 năm TCN

+ Qua đó, người Ai cập cổ đại đã ghi chép, để lại nhiều tư liệu quý giá thuộc các lĩnh vực như: Lịch sử, toán học,…

*Trong vai một hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu với khách du lịch về Kim tự tháp – một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của nền văn minh Ai cập cổ – trung đại.

– Kim tự tháp là cách gọi chung của các công trình cổ đại hình chóp bằng đá ở Ai cập, có tất cả 138 KTT đã được khám phá

– Hầu hết KTT đóng vai trò là lăng mộ cho các Pharaon (Chỉ các vị vua của Ai cập cổ đại)

– là hiện thân cho sức lao động và trí tuệ, sự sáng tạo vĩ đại của con người

– là một trong những kỳ quan thế giới cổ đại

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN
Đề Kiểm Tra Cuối HK1 Lịch Sử 10 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án-Đề 7
Bài trướcĐề Kiểm Tra Cuối Học Kỳ 1 Lịch Sử 10 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án-Đề 6
Bài tiếp theoĐề Kiểm Tra Cuối HK1 Hóa 10 Chân Trời Sáng Tạo Có Đáp Án-Đề 9
de-kiem-tra-cuoi-hk1-lich-su-10-ket-noi-tri-thuc-co-dap-an-de-7Đề kiểm tra cuối HK1 Lịch sử 10 Kết nối tri thức có đáp án-Đề 7 rất hay. Các bạn tham khảo và ôn tập chuẩn bị cho kỳ kiểm tra cuối học kỳ 1 sắp đến.
Nhận thông báo qua email
Thông báo cho
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments