Đề Thi HK1 Lịch Sử 10 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án-Đề 9

0
2457

Đề thi HK1 Lịch sử 10 Kết nối tri thức có đáp án-Đề 9 được soạn dưới dạng file Word và PDF gồm 3 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)

Câu 1: Nội dung nào sau đây là vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể?

A. Góp phần phát triển đa dạng sinh học và làm tăng giá trị của di sản.

B. Hạn chế tác động tiêu cực của điều kiện tự nhiên và con người đến di sản.

C. Góp phần lưu trữ và thực hành di sản từ thế hệ này sang thế hệ khác.

D. Tạo ra môi trường thuận lợi cho sự sinh sống và phát triển của các di sản.

Câu 2: Ở thế kỉ XVIII, những tiến bộ về kĩ thuật ở Anh chủ yếu diễn ra trong các ngành nào?

A. Khai thác mỏ, dệt và giao thông vận tải.

B. Ngành luyện kim, khai thác mỏ và dệt.

C. Dệt, luyện kim và phát minh máy móc.

D. Dệt, luyện kim và giao thông vận tải.

Câu 3: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng điểm tương đồng giữa văn hóa và văn minh?

A. Là toàn bộ giá trị vật chất của con người từ khi xuất hiện đến nay.

B. Là toàn bộ những giá trị do con người sáng tạo trong lịch sử.

C. Chỉ là những giá trị tinh thần mà loài người sáng tạo ra.

D. Là những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra.

Câu 4: Phát minh nào trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất đã thúc đẩy sản xuất phát triển vượt bậc?

A. Điện thoại. B. “Con thoi bay”.

C. Máy kéo sợi Gien-ni. D. Máy hơi nước.

Câu 5: Phong trào Văn hóa Phục hưng (thế kỉ XV – XVII) diễn ra đầu tiên ở quốc gia nào?

A. Tây Ban Nha. B. I-ta-li-a. C. Anh D. Pháp.

Câu 6: Bốn phát minh kĩ thuật quan trọng nào dưới đây của Trung Quốc thời phong kiến có đóng góp to lớn cho nền văn minh nhân loại?

A. La bàn, kĩ thuật in, súng thần công, giấy.

B. La bàn, chữ viết, thuốc súng, giấy.

C. La bàn, kĩ thuật in, thuốc súng, thuyền buồm.

D. La bàn, kĩ thuật in, thuốc súng, làm giấy.

Câu 7: Khám phá lịch sử giúp con người hiểu biết được yếu tố nào sau đây?

A. Đánh giá được vai trò của lịch sử.

B. Văn minh nhân loại qua các thời kỳ.

C. Nhận xét đúng bản chất của xã hội.

D. Đánh giá được khả năng của bản thân.

Câu 8: Trong bảo tồn giá trị của di sản, sử học đóng vai trò như thế nào?

A. Thành tựu nghiên cứu của sử học về di sản sẽ cung cấp cơ sở khoa học cho việc bảo tồn.

B. Đáp ứng thị hiếu của khách du lịch, nâng cao hiệu quả khai thác của di sản

C. Giúp cho việc bảo tồn di sản đạt hiệu quả cao, ít tốn kém.

D. Việc bảo tồn di sản sẽ đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại.

Câu 9: Nội dung nào sau đây là một trong những vai trò của lịch sử và văn hóa đối với sự phát triển ngành du lịch?

A. Góp phần quảng bá lịch sử, văn hóa đất nước ra bên ngoài.

B. Thúc đẩy quá trình giao lưu và hội nhập với thế giới.

C. Mang lại nguồn lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

D. Là nguồn tài nguyên quý giá để phát triển ngành du lịch.

Câu 10: Việc ra đời chữ viết có ý nghĩa gì?

A. Ghi chép lại những kinh nghiệm của con người về đời sống.

B. Phát minh lớn, biểu hiện đầu tiên và cơ bản của văn minh nhân loại.

C. Phát triển kinh tế, biểu hiện đầu tiên cơ bản của văn minh trí tuệ.

D. Ghi chép lại hiểu biết của con người về tự nhiên và xã hội.

Câu 11: Những thành tựu khoa học, kĩ thuật của người Hy Lạp – La Mã cổ đại có ý nghĩa như thế nào?

A. Là nguồn gốc của những thành tựu khoa học kĩ – thuật phương Đông cổ đại.

B. Đặt nền tảng cho sự phát triển của khoa học, kĩ thuật thế giới giai đoạn sau.

C. Là một trong những cơ sở dẫn tới sự ra đời của văn minh phương Tây cổ đại.

D. Đưa loài người bước vào kỉ nguyên công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Câu 12: Những thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai là gì?

A. Điện, điện thoại, ô tô, máy bay.

B. Ô tô, máy bay, máy tính, internet.

C. Máy hơi nước, điện thoại, điện, ô tô.

D. Điện thoại, điện, ô tô, tàu hoả.

Câu 13: Nội dung nào sau đây là một trong những lí do cần thiết phải học tập lịch sử suốt đời?

A. Nhận thức lịch sử luôn trùng khớp hiện thực lịch sử.

B. Nhiều sự kiện, quá trình lịch sử hiện nay còn là bí ẩn.

C. Hiện thực lịch sử là duy nhất và không thay đổi.

D. Lịch sử chỉ xuất hiện một lần và không lặp lại.

Câu 14: Chữ viết của người Ai Cập cổ đại là?

A. Chữ Hán. B. Chữ tượng hình. C. Chữ Phạn. D. Chữ La-tinh.

Câu 15: Tôn giáo nào không có nguồn gốc từ Ấn Độ ?

A. Thiên chúa giáo. B. Bà – la – môn giáo.

C. Hinđu giáo. D. Phật giáo.

II. TỰ LUẬN (5.0 điểm )

Câu 1: (3.0 điểm) Em hiểu thế nào là văn hóa Phục hưng?Ý nghĩa của những thành tựu cơ bản văn minh Tây Âu thời kỳ Phục hung?

Câu 2: (2.0 điểm) Phát minh ra maý hơi nước có ý nghĩa như thế nào?Vì sao đây được xem là phát minh quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất?

—— HẾT ——

ĐÁP ÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
B D D D B
Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
D B A D B
Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15
B A B B A

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: (3.0 điểm). Ý nghĩa của những thành tựu cơ bản văn minh Tây Âu thời kỳ Phục hưng?

*Văn hóa Phục hưng là phong tráo văn hóa mới của giai cấp tư sản Tây Âu thời trung đại trên cơ sở phục hồi những giá trị của nền văn minh Hy Lạp Rô Ma thời cổ đại và xây dựng nền văn hóa mới cảu giai cấp tư sản. ( 1.0 đ )

*Ý nghĩa của những thành tựu cơ bản văn minh Tây Âu thời kỳ Phục hưng. (2.0 đ )

Thành tựu của văn hóa Phục hưng có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với văn minh Tây Âu và nhân loại

– Lên án gay gắt giáo hội Cơ Đốc giáo lũng đoạn, đấu tranh chống lại chế độ phong kiến thối nát đương thời

– Đề cao giá trị con người và quyền tự do cá nhân, đề cao tinh thần dân tộc.

– Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến lỗi thời.

– Mở đường cho nền văn hóa Tây Âu phát triển trong những thế kỉ tiếp theo.

Câu 2: (2,0 điểm). Phát minh ra maý hơi nước có ý nghĩa như thế nào?Vì sao đây được xem là phát minh quan trọng nhât của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất?

* Phát minh máy hơi nước có ý nghĩa ( 1.0)

– Đã tạo ra nguồn động lực mới, làm giảm sức lao động cơ bắp của con người, thúc đẩy sản xuất phát triển vượt bậc,khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh

-*Giải thích: (1.0)

+ Trước khi máy hơi nước ra đời, con người đã sử dụng một số loại máy móc chạy bằng sức nước. Tuy nhiên, hạn chế của những máy móc này là phải: xây dựng nhà máy gần bờ sông nước chảy xiết, xa khu dân cư. Vào mùa đông, nước bị đóng băng, nên nhà máy buộc phải ngừng hoạt động.

+ Khi máy hơi nước ra đời đã khắc phục được những nhược điểm trên. Máy hơi nước có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, mọi địa điểm… không những vậy, nhờ phát minh này của Giêm Oát mà động cơ hơi nước được áp dụng rộng rãi trong mọi ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành giao thông vận tải (ví dụ: đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước; tàu thủy chạy bằng hơi nước…)

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN
Đề Thi HK1 Lịch Sử 10 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án-Đề 9
Bài trướcĐề Kiểm Tra Cuối HK1 Môn Hóa 10 Chân Trời Sáng Tạo Có Đáp Án-Đề 10
Bài tiếp theoĐề Ôn Thi HK1 Lịch Sử 10 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án-Đề 10
de-thi-hk1-lich-su-10-ket-noi-tri-thuc-co-dap-an-de-9Đề thi HK1 Lịch sử 10 Kết nối tri thức có đáp án-Đề 9 rất hay. Các bạn tham khảo và ôn tập chuẩn bị cho kỳ kiểm tra cuối học kỳ 1 sắp đến.
Nhận thông báo qua email
Thông báo cho
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments