Lý thuyết và bài tập nhóm Halogen có đáp án

0
2218

Dưới đây là lý thuyết và bài tập chương 5: nhóm Halogen có đáp án. Tài liệu này gồm 2 phần: Phần 1: Tóm tắt các lý thuyết về halogen theo từng bài học; Phần 2: gồm 100 câu trắc nghiệm có đáp án. Tài liệu được viết dưới dạng word gồm 17 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bình Luận

avatar
200