Thứ Tư, Tháng Một 26, 2022

Lưu trữ

Chuyên Đề Tương Tác Gen Sinh Học 12

0
Dưới đây là chuyên đề tương tác gen sinh học lớp 12. Chuyên đề được viết dưới dạng word gồm 29 trang và được...

Chuyên Đề Đột Biến Nhiễm Sắc Thể Sinh Học 12

0
Dưới đây là chuyên đề đột biến nhiễm sắc thể sinh học lớp 12. Chuyên đề được viết theo cấu trúc: Hệ thống các kiến...

Chuyên Đề Di Truyền Học Quần Thể Sinh Học 12

0
Dưới đây là chuyên đề di truyền học quần thể sinh học lớp 12 được viết dưới dạng word gồm 11 trang. Các bạn xem...

Chuyên Đề Di Truyền Phả Hệ Sinh Học 12

0
Dưới đây là chuyên đề di truyền phả hệ sinh học lớp 12. Chuyên đề được viết theo cấu trúc: Các phương pháp giải...

Chuyên đề phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính

0
Chuyên đề phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính sinh học lớp 12 được trình bày theo bố cục:...

Chuyên đề các quy luật di truyền của men Ðen sinh học 12

0
Chuyên đề: các quy luật di truyền của men Ðen được trình bày theo bố cục: I. quy luật phân li của Men Đen;  II....

Chuyên đề di truyền học ở người có lời giải

0
Chuyên đề di truyền học ở người sinh học lớp 12 được trình bày theo bố cục: A. hệ thống kiến thức cơ bản;...

XEM NHIỀU

TÀI LIỆU HOT